Programy kosztorysowe Norma Expert

Norma PRO

Norma PRO

Kup teraz Normę Pro

Norma EXPERT

Norma EXPERT

Kup teraz Normę Expert

Norma STANDARD

Norma STANDARD 2

Kup teraz Normę Standard

Jesteś tutaj: Strona główna » Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Kosztorysowanie jest wieloetapowym procesem mającym na celu określenie wartości danego obiektu lub prac budowlanych, którego rezultatem jest stworzenie dokumentu zwanego kosztorysem.

W ramach kosztorysowania budowlanego uwzględnia się różnorodne elementy mające wpływ na ostateczny, całościowy koszt danej inwestycji oraz wszelkich prowadzonych prac. Przede wszystkim uwzględniony powinien być przedmiar lub obmiar robót. Są to zestawienia robót uwzględniające ich kolejność, opis oraz specyfikację techniczną prowadzenia prac oraz ich odbioru, przy czym przedmiar sporządza się przed a obmiar po wykonaniu robót.

Kosztorysowanie budowlane uwzględniać musi także zarówno koszty pośrednie (takie jak na przykład koszty ogólne budowy czy też koszty zarządu), a także ceny jednostkowe czynników produkcji, czyli koszt zakupu i ceny materiałów, robocizny czy też pracy urządzeń. W skład kosztorysowania budowlanego wchodzą także nakłady rzeczowe, czyli RMS (R – robocizna, M – materiały, S – praca sprzętu i środka transportu).

W celu precyzyjnego określenia wszelkich kosztów wykorzystywana jest specyfikacja techniczna określająca zarówno wykonanie jak i odbiór prac budowlanych oraz katalog zawierający informacje dotyczące jednostkowych nakładów rzeczowych dla ściśle określonego rodzaju prac budowlanych.

Kosztorysowanie budowlane opiera się o założenia wyjściowe ustalane przed przystąpieniem do prac, takie jak metody wykonywania kalkulacji, szczegóły techniczne, organizacyjne czy też podstawa służąca do określania cen nakładów rzeczowych.


Zobacz także:

Polecamy również

Norma Pro
NORMA PRO

Norma Standard 2
NORMA STANDARD

Buduj z głową
bzg

Kurs Norma PRO
kurs normapro

Kurs Norma Standard
SZKOLENIE norma STANDARDSprawdź również

inny asortyment w naszym sklepie internetowym WEJDŹ

Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
 • KOMAKO Zachód
  KOMAKO Wielkopolska
  KOMAKO Centrum
  KOMAKO Pomorze
  KOMAKO Południe
  KOMAKO Śląsk
  KOMAKO Wschód
 • ul. Mieszka I 82-83
  ul. Katowicka 77c
  Aleja Prymasa Tysiąclecia 46
  ul. Dywizjonu 303 nr 23
  ul. Bednarska 11c
  ul. Kolista 25 lok. 22
  ul. Długa 5 lok. 77
 • 71-011 Szczecin
  61-131 Poznań
  01-242 Warszawa
  80-462 Gdańsk
  54-134 Wrocław
  40-486 Katowice
  20-346 Lublin
 • tel. (+48 91) 433 20 00
  tel. (+48 61) 886 67 66
  tel. (+48 22) 862 05 70
  tel. (+48 58) 320 17 79
  tel. (+48 71) 353 87 10
  tel. (+48 32) 204 00 94
  tel. (+48 81) 444 08 74
 • fax (+48 91) 433 20 10
  fax (+48 61) 886 67 67
  fax (+48 22) 862 05 71
  fax (+48 58) 320 75 17
  fax (+48 71) 353 87 13
  fax (+48 32) 204 00 95
  fax (+48 81) 444 08 75
© KOMAKO | Prawa autorskie | Polityka prywatności
Autocad lt